Disclaimer

Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) doet er alles aan om de informatie op deze website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden.

Het Bestuur van ZPPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in via de website verkregen informatie.

Verwijzingen via links op deze website naar websites van derden die niet worden onderhouden door ZPPC, dienen louter ter informatie voor de bezoeker. ZPPC staat niet in voor de inhoud en het functioneren hiervan, en ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Mask